Przygotowanie do uruchomienia strony SIAP

Nasza strona WWW

Dzisiejsze spotkanie Sekcji było bardzo produktywne – dziękujemy za tak wysoką frekwencję i aktywny udział w spotkaniu! Jego pierwszą część poświęciliśmy na omówienie działań jakie należy podjąć, by Polskie Towarzystwo Informatyczne zajęło oficjalne stanowisko wobec przedstawionych przez środo…

czytaj dalej

Plany Sekcji na 2018 rok

Początek nowego roku to zawsze dobra okazja do podsumowań i planowania najbliższych działań. Styczniowe spotkanie na Skype było tego klasycznym przykładem. Postanowiliśmy, że już najwyższy czas, by o naszych działaniach dowiedziała się cala Polska i trzeba jak najszybciej udostępnić naszą stronę int…

czytaj dalej

Podsumowanie jesiennych spotkań

Jesienne spotkania

W ostatnim kwartale roku spotykaliśmy się kilka razy na Skype. Omawialiśmy na nich odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji na postulaty informatyków, wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz efekty kolejnych spotkań informatyków sektora publicznego. Do grona regionów, które przyjęły …

czytaj dalej

List otwarty Prezesa PTI

List otwarty

Włodzimierz Marciński, wybrany w czerwcu na prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego skierował do członków Towarzystwa list otwarty. Wskazuje w nim, na zmieniające się otoczenie organizacyjno-prawne dla działalności stowarzyszeń oraz tempo jakie nadaje zmianom cyfrowa rewolucja. Pragnę aby pote…

czytaj dalej

I Rajd Informatyka

Kolega Jacek Orłowski, wiceprzewodniczący SIAP, zorganizował w dniach 30.09-01.10 I Rajd Informatyka – Strzeliniec 2017. W spotkaniu wzięło udział 12 osób, w tym kilku członków naszej Sekcji – mieliśmy więc kolejną okazję by spotkać się „face to face”. Rajd miało charakter niekomercyjny i był okazją…

czytaj dalej

W wakacje nie próżnujemy

W wakacje nie próżnujemy

Jest środek sezonu urlopowego, ale mimo to staramy się kultywować nasze regularne spotkania na Skype. Dziś byliśmy co prawda w okrojonym składzie więc była to okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń, skomentowania bieżących działań Ministerstwa Cyfryzacji (m.in. dotyczących funkcjonowania Linii Wspó…

czytaj dalej

Mamy logo Sekcji!

Na początku czerwca rozpoczęliśmy prace nad logo Sekcji. Pierwsze projekty przygotowali Grzegorz Nowak i Michał Kaczmarczyk. Po dyskusji postanowiliśmy połączyć pomysły obu Kolegów i tak powstał nasz pierwszy znak graficzny. W pracach nad logo brał także udział Maciej Gołębiewski. Dziękujemy!…

czytaj dalej

Co robi informatyk w urzędzie

Kolejne spotkanie na Skype poświęcone było szczegółom technicznym budowy strony internetowej Sekcji. Dyskutowaliśmy też o tym, jakie jej zasoby powinny być publiczne, a jakie „otwierać się” tylko dla członków naszej społeczności – jednym z pomysłów było uruchomienie zamkniętego forum. Padły też prop…

czytaj dalej