Przygotowanie do uruchomienia strony SIAP

Nasza strona WWW

Dzisiejsze spotkanie Sekcji było bardzo produktywne – dziękujemy za tak wysoką frekwencję i aktywny udział w spotkaniu! Jego pierwszą część poświęciliśmy na omówienie działań jakie należy podjąć, by Polskie Towarzystwo Informatyczne zajęło oficjalne stanowisko wobec przedstawionych przez środo…

czytaj dalej

Plany Sekcji na 2018 rok

Początek nowego roku to zawsze dobra okazja do podsumowań i planowania najbliższych działań. Styczniowe spotkanie na Skype było tego klasycznym przykładem. Postanowiliśmy, że już najwyższy czas, by o naszych działaniach dowiedziała się cala Polska i trzeba jak najszybciej udostępnić naszą stronę int…

czytaj dalej